FANDOM


Gif cool tikihead הערה: בכל 25 לחודש, צוות ניופטס משנה את כמות ה- NP שמרוויחים על כל נקודה במשחק, לכן כל מידע שקשור למספר ה- neopoints שמרוויחים במשחק עלול להיות לא מעודכן.

על המשחקעריכה

המשחק: The Search for Princess Lunara


רמת קושי: קל | קטגוריה: Quiz Games (משחקי טריוויה) | עולם: Shenkuu | משחק Flash

 • הסבר: לונרה נחטפה, וכדי להציל אותה אתם עוברים על הגשרים של Shenkuu. יש לגשרים שלושה שומרים שיתנו לכם לעבור עליהם רק אם תענו נכון על השאלה שלהם. אם לא תענו נכון על שאלה, תוכלו לנסות לשחד אותם.
 • טכני: משחקים עם העכבר, אפשר להשתמש במקשים 1-4 כדי לענות על שאלות. לכל שאלה יש ארבע תשובות אפשריות שצריך לבחור מהן את הנכונה, למעט השאלות הראשונות שיש להן פחות תשובות אפשריות. אפשר לבחור בין משחק של 6 שאלות, לבין משחק של 12 שאלות (מומלץ). יש גם משחק לשניים ושלושה שחקנים, ללא פרסי NP, שבו מי שיודע ראשון את התשובה לוחץ על המקש שלו, ואז יש לו הזמנות לענות על השאלה.
 • מטרה: להציל את הנסיכה, ע"י פתירת שאלות טריוויה.
 • איך זזים: בכל שלב, צריך לבחור את הקטגוריה של השאלה ולענות עליה. לפעמים יש קטעי בניים, שמקדמים את העלילה ולא משחקים בהם, שאפשר לדלג עליהם. אם לא עונים נכון על שאלה אפשר לנסות לשחד את השומר.

טיפים ועצותעריכה

 • אף על פי שהמשחק לא על הזמן, לחלק מהשאלות יש זמן מוגבל לענות עליהן. בנוסף, ככל שעונים יותר מהר על כל השאלות, הניקוד גבוה יותר, ויכול להגיע עד 300 נקודות. כדי 1000 NP במשחק לא צריך לענות כל כך מהר על השאלות.
 • לחלק מהשאלות יש רמז שפותח קישור למקום בו אפשר למצוא את התשובה, אבל כשכל התשובות לשאלות ידועות, זה מיותר.
 • יש כרגע 24 שאלות בכל קטגוריה במשחק. כדאי לבחור במשחק הזה כל פעם באותה קטגוריה של שאלות, ולזכור מה התשובות.גם שימוש במקשי המספרים כדי לענות על השאלות, יכול לזרזר את המשחק.
 • אם טועים בשאלה, אפשר לשחד את השומר - לפי הסכום מינימום שהוא מבקש, שמופיע בעיגול עליו. אם אין לכם את הסכום הזה, או שאתם בטעות נותנים פחות ממה שצריך, המשחק יסתיים.
 • התשובות לשאלות:

All About Neopiaעריכה

 • Approximately, how many times a day is the Petpet Puddle used?
  • More than 1000.
 • How far is Brightvale from Meridell?
  • 50 miles west
 • If you wanted a meal at The Golden Dubloon, where would you go?
  • Krawk Island
 • In Cooty Wars, shooting this species of Petpetpet will clear all Mootix with open parachutes from the screen?
  • Squippit
 • In which Neopian land are you most likely to be attacked by robotic Chia Clowns?
  • Haunted Woods
 • In which Neopian land can you trade strange fruit with a faerie, have your old toys repaired and send a Tuskininny over a cliff?
  • Terror Mountain
 • Over whom does Lady Frostbite rule?
  • Darblats
 • These Neopets get a bit of a trim on the 6th day of sleeping?
  • Gnorbu
 • These Petpets are often used as scouts by the Meridellian Army?
  • Karrens
 • The shopkeeper of Fanciful Fauna is a member of which Neopian species?
  • Koi
 • This famous Neopian witch gives out Spooky Food in exchange for potion ingredients?
  • Edna
 • What are Poogle Four's odds at Poogle Racing?
  • 7:1
 • What do the natives of Mystery Island call the stone circle at the top of the Deserted Tomb in Geraptiku?
  • Kalahnto
 • What gift from the Space Faerie can protect your Neopet from Dark Magic in the Battledome?
  • Bandolaro
 • What is the Ghost Lupe's name believed to have been?
  • Sylva
 • What is the name of the dark faerie that Aethia encountered in the Haunted Woods?
  • Fiona
 • What species of Neopet does Matt the Sewage Surfer battle in the sewer?
  • Krawk
 • What type of shell does the Collectable Sea Shells shopkeeper wear around her neck?
  • Scallop Shell
 • Where did the Cyodrake's Gaze dock when the crew was seeking help in finding Hoban?
  • Krawk Island
 • Which disease will give a Neopet a sore throat and coughing fits?
  • Kikoughela
 • Which Neopian disease will a Tonu catch if it eats a Negg?
  • Neezles
 • Which Neopian land was discovered on the 30th day of the month of Swimming?
  • Meridell
 • Which well-known Neopian discovered the Lost Desert?
  • Brucey B
 • Who is Neopia's Top Plushie Tycoon?
  • Simon

Neopian Cultureעריכה

 • A Neopet of which colour and species directed Professor Fairweather and his party to Captain Rouke?
  • Pirate Shoyru
 • How many courses of food are offered at Kelp?
  • Four
 • How many Kadoaties must you feed at the kadoatery to earn the avatar?
  • 75
 • How many members does the Altador Cup Committee have?
  • Three
 • In Meerca Chase II, what is the Meerca collecting?
  • Negg
 • In Turmac Roll, which of the following berries is worth the most?
  • Aquaberry
 • Of which Neopian species is the Perfect Putter in Tyrannian Mini Golf a member?
  • Acara
 • This band had their Tyrannian Concert hall premiere in the month of Gathering, Y8?
  • Mellow Marauders
 • This band performs at the Tyrannian Concert Hall on the 24th of every month.
  • The Hikalakas
 • This strange-looking fruit is very smelly and isn't ripe until it splits.
  • Azzle
 • What flavour of yogurt does Grundos Cafe serve?
  • Cherry
 • What is the translation of Gadgadsbogen?
  • Good, good day
 • Which Altador Cup Team Captain struggles with consistency and strength?
  • Mirsha Grelinek
 • Which faerie accidentally released Hasees onto Mystery Island?
  • Casandia
 • Which game was one of King Coltzan III's hobbies?
  • Scarab 21
 • Which Neopian Species is the owner of the Collectable Coins shop in the Art Centre a member of?
  • Skeith
 • Which Neopian fruit tastes like chocolate and tomato?
  • Chokato
 • Which of the following is an ingredient in the Sushi Hot Dog?
  • Cucumber
 • Which of the following is considered a Gross Good?
  • Tuna Porridge
 • Which team won the Y8 Altador Cup tournament?
  • Haunted Woods
 • Which was the first Petpet that Peopatra ever found?
  • Wadjet
 • Who did Helmo Timm replace as Left Forward for the Kiko Lake Team in Y8?
  • Holbie Pinnock
 • Who discovered the Gruslen?
  • Professor J. Kugar
 • Who was voted MVP of the Y8 Altador Cup tournament?
  • Krell Vitor

Notable Neopiansעריכה

 • How many limbs does Gnarfas, the Werelupe King's Minion, have?
  • Six
 • How old is Judge Hog?
  • 32
 • How old is Lilian Fairweather?
  • 26
 • Of which neopian species is the maitre d' at Kelp a member?
  • Scorchio
 • The Avabot, Neotrak, Wheelie, and Pinceron can be combined to create which robot Petpet?
  • Ultra Mega Bot 2000
 • This famous Neopian was born in 200 BN, slept for 200 years, and has only recently awakened
  • Count Von Roo
 • This famous Neopian witch gives out Spooky Food in exchange for potion ingredients.
  • Edna
 • What is Sophie's Favorite Species of Petpet?
  • Meowclops
 • What is the name of Chuffer Bob the Meerca's Snorkle?
  • Beefy
 • What is the name of Isca's sister?
  • Caylis
 • What is the name of the Poogle who judges the Poetry Contest?
  • Alstaf
 • Which Aisha is Known as the Limbo Queen?
  • Kyishi
 • Which member of the original Ghoul Catchers is a Wocky?
  • Brave Bren
 • Which of the following Petpets hails from Krawk Island?
  • Quadrapus
 • Which of these faeries is featured in Faerie Cloud Racers?
  • Taelia
 • Which of these Petpet Species is NOT featured in Extreme Herder?
  • Harris
 • Which Petpet species has been known to eat tin cans and magical orbs?
  • Naalala
 • Who amended the Safe Drinking Water Act in Sakhmet?
  • Senator Barca
 • Who lost a limb in a freak Tombola accident?
  • Cap'n Threelegs
 • Who is a regular at the Cheat! table, in spite of not being a very good player? (Some say she's too interested in her hair!)
  • Capara
 • Who is known as Sakhmet's craftiest statesman?
  • Advisor Wessle
 • Who ran the gang that Niten Hiroru fought in the tavern?
  • Farvor
 • Who was the dark faerie who captured Baelia, the Grey Faerie?
  • Jennumara
 • Whose bike was stolen by the Pant Devil, according to the Defenders of Neopia?
  • Ginny