FANDOM


Signup part
גביע אלתדור 2007, אירוע שנמשך לאורך כל יוני, וחלק מיולי וכולל מאבק בין 16 קבוצות מעולמות שונים בניופא, על הזכייה בגביע הנכסף. כדי להשתתף בטורניר ולזכות בפרסים, צריך להצטרף לאחת מהקבוצות, ואז לשחק ב- Yooyuball, שהוא המטרה העיקרית של הטורניר, או במשחקים Slushie Slinger או Make Some Noise. החל מה- 5.6 בשעה שמונה NST התחיל השלב הראשון של הטורניר, בו כל קבוצה תשחק נגד כל קבוצה פעמיים. בכל יום כל קבוצה משחקת נגד קבוצה אחרת, בכל שלושת המשחקים, והזוכה נקבע בסוף כל יום (חצות NST).

דפים חשוביםעריכה

באתר Neopets.com (באנגלית):

הקבוצותעריכה

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/altador_50.gif Altador

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/brightvale_50.gif Brightvale

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/darigancitadel_50.gif Darigan Citadel

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/faerieland_50.gif Faerieland

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/hauntedwoods_50.gif Haunted Woods

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/kikolake_50.gif Kiko Lake

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/krawkisland_50.gif Krawk Island

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/shenkuu_50.gif Shenkuu

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/lostdesert_50.gif Lost Desert

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/maraqua_50.gif Maraqua

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/meridell_50.gif Meridell

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/mysteryisland_50.gif Mystery Island

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/rooisland_50.gif Roo Island

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/terrormountain_50.gif Terror Mountain

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/tyrannia_50.gif Tyrannia

http://images.neopets.com/altador/altadorcup/team_logos/virtupets_50.gif Virtupets

המשחקיםעריכה

Yooyuballעריכה

בקרוב מידע.

Make Some Noiseעריכה

במשחק אתם משחקים Techo כחול, שקורא קריאות עידוד לקבוצה שלו. המטרה היא לגרום לו לצעוק כמה שיותר חזק. הדרך היא ללחוץ כמה שיותר מהר על על המקשים שיופיעו בתחתית מסך המשחק. מרגע שנלחץ מקש אחד מהאותיות האלה, מתחילות 30 שניות, שבהן צריך ללחוץ אחד אחרי השני, על המקשים. ככל שלוחצים עליהם יותר מהר, המד בתחתית המסך בצד ימין עולה לאזור כהה יותר, ומקבלים יותר נקודות. אם מפסיקים ללחוץ הניקוד יורד. בעזרת מקש הרווח ניתן להפסיק את המשחק בכל עת. מדי פעם בראש המסך מופיע מקש שניתן ללחוץ עליו, כדי לקבל תוספת נקודות.

טיפ: להזהר מלפגוע באצבעות, המשחק מאוד ממכר.

Slushie Slingerעריכה

בקרוב מידע.

קישורים חיצוניים עריכה