FANDOM


כדי להקל על הקריאה, חלק מהמושגים באתר תורגמו, כמו למשל Neopets, שתורגם לניופטס בחלק מהמקרים. כדי שלא יהיו יותר מדי תרגומים שונים לאותו מושג, נוצר המילון הזה שמרכז את המילים באנגלית, ואת תרגומם. חלק מהמילים כוללות גם קישור לערכים עליהם.

עברי אנגלי * מילון * אנגלי עברי